Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Σαμαράς - κοινωνία - Το Βήμα Online

Σαμαράς προς γιατρούς: Η μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί με διάλογο - κοινωνία - Το Βήμα Online

Καλή συνέχεια
Πρέπει να τα βρουν Κυβέρνηση και Γιατροί

Δεν υπάρχουν σχόλια: